Hvad kan vi tilbyde

Entreprenørafdelingen har udført opgaver for Forsvaret, Søværnet, kommuner, amter, Skov- og Naturstyrelsen, grundejerforeninger, vandværker og private.

Vi leverer bæredygtige totalløsninger indenfor bl.a kloakering, hvor vi de seneste år har udført større kloakeringsarbejder for bl.a. Odsherred Kommune, herunder tryksat system, hvor hver husejer har egen spildevandspumpe.

Derudover har vi udført flere drænprojekter i bl.a. sommerhusbebyggelser, havnebyggerier bl.a. i Nykøbing Sjælland, på Sjællands Odden, i Holbæk o.m.a.

Flere af vores maskiner er miljøcertificeret, og kører på biologisk nedbrydelig olie.