Kloakering af åbent land

Vi har allesammen pligt til at passe på vore fælles vandreserver i undergrunden. Din lokale kloakmester gør noget ved det. Vi er specialis- ter i rensning af spildevand og i vejledning ved- rørende spildevandsløsninger.