Hovedkloak/Stikledning

Din nye stikledning fra hovedkloak til toilet / spildevand etableres af Entreprenørfirmaet Schak Gaarde. Vi er en entreprenørvirksomhed i konstant udvikling med meget kvalitetsbevidste medarbejdere. Vi udfører små som store anlægsarbejder, herunder kloakarbejde og stikledninger. Entreprenørfirmaet Schak Gaarde er behjælpelig med ansøgninger til offentlige myndigheder i forbindelse med kloakeringsopgaver og nyanlæg herunder stikledningen, dette bliver udført under effektivt kvalitetsstyringssystem og med høj professionalisme.