Historie

1950

Schak Gaardes Maskinstation blev grundlagt den 28. september 1950 af Schak Gaarde, der havde solgt 3 heste, for at skaffe udbetalingen til sin første traktor. Virksomheden blev stiftet efter krigen for, at kunne afhjælpe, den mangelsituation alle stod i, med hensyn til funktionsdygtigt og tidssvarende, materiale til markdrift. Virksomheden beskæftigede sig primært med landbrugsrelevante opgaver, hvor maskiner inkl. fører blev udlejet.

1975

Schak's søn, Kurt, overtog virksomheden. Den blev herefter drevet videre som landbrugsmaskinstation. Efter overtagelse af virksomheden købte Kurt den første gravemaskine, og her grundlagdes maskinstationens entreprenørafdeling.

Læs mere